Μαθήματα Προετοιμασίας Γονεϊκότητας

Στο πλαίσιο παροχής ολιστικής πρωτοβάθμιας μαιευτικής φροντίδας, στην Μονάδα Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής του Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών (ΜΙΥΑ/ΝΝΑ) πρόκειται να διεξάγονται μαθήματα ανώδυνου τοκετού ή προετοιμασίας Γονεϊκότητας.