Συνεδρία προετοιμασίας γονεϊκότητας με θέμα τον τοκετό

Συνεδρία προετοιμασίας γονεϊκότητας με θέμα τον τοκετό

Τα ζευγάρια έλαβαν γνώση και καθοδήγησή για τα σημεία έναρξης τοκετού και τον τρόπο αναγνώρισής αυτών, ενημερωθήκαν για τις στάσεις κ θέσεις τοκετού, τα στάδια τοκετού, καθώς και για τον σημαντικό ρόλο του πατέρα στον τοκετό. Πήρανε πληροφορίες για τρόπους αναλγησίας και φυσικών μεθόδων ανακούφισης πόνου.