Μονάδα Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής (Μ.Ι.Υ.Α.)

Η Μονάδα Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής (Μ.Ι.Υ.Α.) στεγάζεται σε ειδική πτέρυγα του Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών, σε εγκαταστάσεις ελεγχόμενου περιβάλλοντος και είναι εξοπλισμένη με σύγχρονα τεχνολογικά μέσα, ώστε να διασφαλίζει την εχεμύθεια και την αξιοπρέπεια των συμβαλλομένων. Η οργάνωση και η λειτουργία της είναι σύμφωνες με την ισχύουσα νομοθεσία.

Ειδικότερα η Μ.Ι.Υ.Α. περιλαμβάνει χώρους υποδοχής, εξεταστήρια, εμβρυολογικό εργαστήριο, χειρουργείο, χώρο ανάνηψης, εργαστήριο σπέρματος και τράπεζα κρυοσυντήρησης.

Βίντεο
Βίντεο

Οι υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις της Μ.Ι.Υ.Α. είναι εξοπλισμένες και εφοδιασμένες με τεχνολογίες και προϊόντα υψηλών διεθνών προδιαγραφών, ελέγχοντας και παρατηρώντας διαρκώς τις συνθήκες περιβάλλοντος, ώστε να επιτυγχάνονται τα μέγιστα ποσοστά επιτυχίας στα υπογόνιμα ζευγάρια που προσφεύγουν σε αυτήν.

Όλες οι διαδικασίες και διεργασίες εκτελούνται μέσω προτύπων διαχείρισης ποιότητας και ασφάλειας.

Το προσωπικό είναι επιλεγμένο, επιστημονικά καταρτισμένο και έμπειρο να επιλέξει και να διαχειριστεί τις διεργασίες υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, εξέτασης και κρυοσυντήρησης σπέρματος, παρακέντησης επιδιδυμίδας/βιοψίας όρχεων, ωοθυλακικής παρακολούθησης και διέγερσης, ενδομήτριας σπερματέγχυσης, ωοληψίας με ελαφρά νάρκωση, κλασικής γονιμοποίησης και μικρογονιμοποίησης με επιλογή των ικανότερων σπερματοζωαρίων, εμβρυολογικής παρακολούθησης με time lapse, υποβοηθούμενης εκκόλαψης και προεμφυτευτικής γενετικής διάγνωσης και ελέγχου με laser, εμβρυομεταφοράς σε όλα τα στάδια ανάπτυξης των εμβρύων και κρυοσυντήρησης – υαλοποίησης ωαρίων- εμβρύων.

Προσωπικό ΜΙΥΑ

Ελληνική νομοθεσία

Σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία, η ιατρική υποβοήθηση στην ανθρώπινη αναπαραγωγή (τεχνητή γονιμοποίηση) επιτρέπεται μόνο για να αντιμετωπίζεται η αδυναμία απόκτησης τέκνων με φυσικό τρόπο ή για να αποφεύγεται η μετάδοση στο τέκνο σοβαρής ασθένειας.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, προϋπόθεση για να λάβει χώρα η υποβοήθηση είναι η γυναίκα να μην έχει ξεπεράσει την ηλικία φυσικής ικανότητας αναπαραγωγής (50ο έτος).

Επιπρόσθετα, κάθε γυναίκα δικαιούται να υποβληθεί σε τέσσερις (4) συνολικά προσπάθειες διέγερσης ωοθηκών ή και ενδομητρικής σπερματέγχυσης μεσολαβώντας χρονικό διάστημα τουλάχιστον τεσσάρων (4) μηνών η μια προσπάθεια με την άλλη.

Χαιρετισμός Διευθυντή Μονάδας

Στο πλαίσιο μέριμνας για το προσωπικό των ΕΔ ξεκίνησε στα τέλη μηνός Νοεμβρίου 2015, κατ’αρχάς σε συμβουλευτικό ρόλο, η λειτουργία διακλαδικού εξωτερικού εξειδικευμένου ιατρείου υπογονιμότητας στη γυναικολογική κλινική του Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών (ΝΝΑ), με σκοπό την έγκαιρη διερεύνηση, διάγνωση.

Πλοίαρχος (ΥΙ) Πετρογιάννης Νικόλαος ΠΝ

Γυναικολόγος – Μαιευτήρας

Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας!


Όλες οι ερωτήσεις σας είναι άκρως εμπιστευτικές.