Γυναικολόγοι
Πλοίαρχος (ΥΙ) Ν. Πετρογιάννης ΠΝ
ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ (ΥΙ) Πετρογιάννης Νικόλαος ΠΝ

Διευθυντής - Επιστημονικά Υπεύθυνος Μ.Ι.Υ.Α.

Αντισυνταγματάρχης (ΥΙ) Πατρίκιος Γεώργιος
Αρχίατρος Πατρίκιος Γεώργιος

Αναπληρωτής Διευθυντής Μ.Ι.Υ.Α.

Αντιπλοίαρχος (ΥΙ) Σωτήρχος Αθανάσιος ΠΝ
ΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ (ΥΙ) Σωτήρχος Αθανάσιος ΠΝ

Επιμελητής Γυναικολόγος

Επισμήναγος (ΥΙ) Γκατζιώνης Θωμάς ΠΑ
ΑΝΤΙΣΜΗΝΑΓΟΣ (ΥΙ) Γκατζιώνης Θωμάς

Επιμελητής Γυναικολόγος

Ακρίβος Θωμάς
Επίατρος Ακρίβος Θωμάς

Επιμελητής Γυναικολόγος

Προϊσταμένη
ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ (ΥΝ) Γαϊτάνου Κωνσταντίνα ΠΝ

Συντονίστρια Εκπαίδευσης Διαχείρισης Ποιότητας & Κλινικής Νοσηλευτικής Άσκησης

ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ (ΥΝ) Β. Παπαδοπούλου ΠΝ

Προϊσταμένη ΜΙΥΑ/ΝΝΑ

Ιατρικό Προσωπικό Μ.Ι.Υ.Α.
ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ (ΥΝ) Σ. Βιλλιώτη ΠΝ

Αναπληρώτρια Προϊσταμένη ΜΙΥΑ/ΝΝΑ

Αναισθησιολόγοι
Ιατρικό Προσωπικό Μ.Ι.Υ.Α.
ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ (ΥΙ) Π. Χαραλαμπόπουλος

Επιμελητής Αναισθησιολόγος

Εμβρυολόγοι
Ιατρικό Προσωπικό Μ.Ι.Υ.Α.
Φίλιππα Μαρία

Senior Κλινικός Εμβρυολόγος, Διευθύντρια Επιστημονικά Υπεύθυνος Εργαστηριών και Τράπεζας Κρυοσυντήρησης

Ιατρικό Προσωπικό Μ.Ι.Υ.Α.
Βαλάρης Κωνσταντίνος

Αναπληρωτής Επιστημονικά Υπεύθυνος Εργαστηριών και Τράπεζας Κρυοσυντήρησης

Ιατρικό Προσωπικό Μ.Ι.Υ.Α.
Χατζοβούλου Καλλιόπη

Junior Κλινικός Εμβρυολόγος

Μαίες
Δούρου Παναγιώτα
Δούρου Παναγιώτα

Μαία - Ψυχοπροφυλάκτρια

Νοσηλεύτριες
ΕΠΙΣΜΗΝΑΓΟΣ (ΑΝΟ) Ξυδιά Μαρία

Υπεύθυνη Αναισθησιολογικού

Ιατρικό Προσωπικό Μ.Ι.Υ.Α.
ΑΝΘΥΠΑΣΠΙΣΤΗΣ (ΝΟΣ) Ε. Στεργιάδου

Νοσηλεύτρια

ΑΡΧΙΚΕΛΕΥΣΤΗΣ (ΝΟΣ) Παντελιού Μαριάννα ΠΝ

Νοσηλεύτρια

Ιατρικό Προσωπικό Μ.Ι.Υ.Α.
ΕΠΙΛΟΧΙΑΣ (ΥΓ) ΣΞ Ιωάννα Θωμά

Νοσηλεύτρια/Μαία

Ιατρικό Προσωπικό Μ.Ι.Υ.Α.
ΕΠΟΠ ΛΟΧΙΑΣ (ΥΓ) ΣΞ Ε. Κασμίρη

Νοσηλεύτρια

Ιατρικό Προσωπικό Μ.Ι.Υ.Α.
ΕΠΙΚΕΛΕΥΣΤΗΣ (Β/ΝΟΣ) Βάτσιου Αντωνία ΠΝ

Νοσηλεύτρια

Διοικητικό Προσωπικό
ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΟΣ (Ε) Φαλτάκας Ανδρέας ΠΝ

Διαχειριστής Υλικού

Ιατρικό Προσωπικό Μ.Ι.Υ.Α.
ΑΝΘΥΠΑΣΠΙΣΤΗΣ (ΔΥ) ΣΞ ε. Βαενά

Βοηθός Διαχειριστή Υλικου

Ιατρικό Προσωπικό Μ.Ι.Υ.Α.
ΑΝΘΥΠΑΣΠΙΣΤΗΣ Α. Καβρουδάκη ΠΝ

Γραμματεία

Ιατρικό Προσωπικό Μ.Ι.Υ.Α.
ΑΝΘΥΠΑΣΠΙΣΤΗΣ Χ. Πανάγου ΛΣ

Γραμματεία

Ιατρικό Προσωπικό Μ.Ι.Υ.Α.
ΕΠΟΠ ΛΟΧΙΑΣ (ΥΓ) ΣΞ Α. Δημητρίου

Γραμματεία