Γ. ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ

Διάλεξη με θέμα Παχυσαρκία και Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή

Την Τρίτη 27 Νοεμβρίου 2018, στα πλαίσια του Εκπαιδευτικού Προγράμματος Σεπτεμβρίου 2018 – Ιουνίου 2019, πραγματοποιήθηκε διάλεξη με θέμα Παχυσαρχία και Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή στην Αίθουσα Διαλέξεων του Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών με κεντρικό ομιλήτη τον Κο Γ. ΑΝΤΩΝΑΚΗ (Καθηγήτης Παιδιατρικής Μαιευτικής και Γυναικολογίας ΕΚΠΑ).

Διάλεξη με θέμα Ωοθηλακιογέννεση και Πρώιμη Ωοθηκική Ανεπάρκεια

Την Τρίτη 02 Οκτωβρίου 2018, στα πλαίσια του Εκπαιδευτικού Προγράμματος Σεπτεμβρίου 2018 – Ιουνίου 2019, πραγματοποιήθηκε διάλεξη με θέμα Ωοθηλακιογέννεση και Πρώιμη Ωοθηκική Ανεπάρκεια