Α. ΛΥΚΕΡΙΔΟΥ

Διάλεξη με θέμα Συμβουλευτική Υποστήριξη Υπογόνιμων Ζευγαριών

Την Τρίτη 15 Ιανουαρίου 2019, στα πλαίσια του Εκπαιδευτικού Προγράμματος Σεπτεμβρίου 2018 – Ιουνίου 2019, πραγματοποιήθηκε διάλεξη με θέμα Συμβουλευτική Υποστήριξη Υπογόνιμων Ζευγαριών.