ΧΑΝΔΑΚΑΣ

Διάλεξη με θέμα Ενδοσκοπικές Επεμβάσεις Αναπαραγωγικής Χειρουργικής πριν από Θεραπείες Γονιμότητας

Η ομιλία από τον κύριο Χανδακά με θέμα «Ενδοσκοπικές Επεμβάσεις Αναπαραγωγικής Χειρουργικής πριν από Θεραπείες Γονιμότητας» πρόσθεσε στο επίπεδο των γνώσεων του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού της Μονάδας άλλο ένα σκαλοπάτι που συνδυάζει την επιστημονική προσέγγιση με την τεχνογνωσία.