ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΟΣ

Διάλεξη με θέμα Συσχέτιση Ηλικίας του Άντρα με την Ηλικία των Παιδιών

Την Τρίτη 10 Δεκεμβρίου 2019 ο Καθηγητής Μαντζαβίνος με την εξαιρετική και εποικοδομητική ομιλία του «Συσχέτιση Ηλικίας του Άντρα με την Ηλικία των Παιδιών» κέντρισε το ενδιαφέρον του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού της Μονάδας.