Αναστολή Λειτουργίας Μονάδας

Σύμφωνα με τις οδηγίες της Εθνικής Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής (Ε.Α.Ι.Υ.Α) και της European Society of Human Embryology (ESHREE) και στο πλαίσιο προληπτικών μέτρων αντιμετώπισης της πανδημίας COVID-19 η Διεύθυνση της Μονάδας Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής με σκοπό την προστασία της υγείας των ασθενών, του προσωπικού και των οικείων τους και την ασφάλεια των βιολογικών δειγμάτων, σας ενημερώνει ότι αναστέλλεται η λειτουργία της Μονάδας, εφόσον ολοκληρωθούν οι κύκλοι εξωσωματικής γονιμοποίησης που ήδη έχουν ξεκινήσει μέχρι και σήμερα 16/03/2020.