ΔΡΑΚΑΚΗΣ 08/09/2020

Διάλεξη με θέμα Διατήρηση Γονιμότητας

Άκρως ενδελεχής, διαφωτιστική, διεξοδική και εμπεριστατωμένη η εισήγηση του καθηγητή κ. Ν. Βλάχου με θέμα «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑΣ», δίνοντας χρήσιμες πληροφορίες και κατευθύνσεις με επιστημονικά κριτήρια στο θέμα της Διατήρησης της Γονιμότητας.