Η ΜΙΥΑ/ΝΝΑ πραγματοποίησε στις 07 και 08 Ιουλίου Συνέδριο με θέμα “Η ανδρολογία στην τέχνη της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής: The Art of A.R.T.”

Η ΜΙΥΑ/ΝΝΑ πραγματοποίησε στις 07 και 08 Ιουλίου Συνέδριο με θέμα ” Η ανδρολογία στην τέχνη της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής: The Art of A.R.T.”