Πλοίαρχος (ΥΙ) Ν. Πετρογιάννης ΠΝ

Χαιρετισμός Διευθυντή ΜΙΥΑ – Εκπόνηση Ετήσιου Εκπαιδευτικού Προγράμματος

Η Εκπαίδευση και η Έρευνα αποτελούν δύο σημαντικούς τομείς, όπου η Μονάδα Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής του Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών (ΜΙΥΑ/ΝΝΑ)