Εισήγηση με θέμα «Σύνδρομο Πολυκυστικών Ωοθηκών»

Θερμές ευχαριστήριες προς τον Καθηγητή Ενδοκρινολογίας Αναπαραγωγής κ. Δ. Γουλή, Α’ Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική, Τμήμα Ιατρικής, ΑΠΘ, για την εξαιρετική εισήγησή του με θέμα «Σύνδρομο Πολυκυστικών Ωοθηκών».

Πλοίαρχος (ΥΙ) Ν. Πετρογιάννης ΠΝ

Χαιρετισμός Διευθυντή ΜΙΥΑ – Εκπόνηση Ετήσιου Εκπαιδευτικού Προγράμματος

Η Εκπαίδευση και η Έρευνα αποτελούν δύο σημαντικούς τομείς, όπου η Μονάδα Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής του Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών (ΜΙΥΑ/ΝΝΑ)