Εισήγηση με θέμα «Σύνδρομο Πολυκυστικών Ωοθηκών»

Θερμές ευχαριστήριες προς τον Καθηγητή Ενδοκρινολογίας Αναπαραγωγής κ. Δ. Γουλή, Α’ Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική, Τμήμα Ιατρικής, ΑΠΘ, για την εξαιρετική εισήγησή του με θέμα «Σύνδρομο Πολυκυστικών Ωοθηκών».