Μεταφορά Προσωπικού της ΜΙΥΑ και της HOPEgenesis από την Κ/Φ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ

Το Σάββατο 29 Ιανουαρίου 2022, η Κανονιοφόρος (Κ/Φ) «ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ», διατέθηκε για τη μεταφορά τριών (3) στελεχών Υγειονομικού προσωπικού της Μονάδας Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής (ΜΙΥΑ) του Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών και έξι (6) εκπροσώπων της μη κερδοσκοπικής εταιρείας HOPEgenesis, στη νήσο Κάσο, στο πλαίσιο των κοινών τους δράσεων και της κοινωνικής τους προσφοράς.