Παχυσαρκία-Υπογονιμότητα και ο ρόλος της στην Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή

Επιστημονικά δεδομένα αποδεικνύουν ότι η παχυσαρκία επιδρά στις γυναίκες και στη διαδικασία αναπαραγωγής με ποικίλους τρόπους, επηρεάζοντας την ωοθυλακιορρηξία και την αυτόματη σύλληψη, την αποτελεσματικότητα και την έκβαση της Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής καθώς και την φυσιολογική πορεία της εγκυμοσύνης και του τοκετού.