Ερμηνεία και εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων του νομικού πλαισίου στην ιατρικώς υποβοηθούμενη αναπαραγωγή Ν.4958/2022

Την Τρίτη 13 Δεκεμβρίου 2022 στην ΜΙΥΑ/ΝΝΑ είχαμε την ιδιαίτερη τιμή και χαρά να φιλοξενήσουμε την κ. Μαίρη Νικολακοπούλου, Νομική Σύμβουλος ΕΛ.Ε.Ι.ΥΑ – ΕΕΓΣΟ, η οποία ανέλυσε διεξοδικά το θέμα «ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΩΣ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ Ν.4958/2022».