Λειτουργικός υπογοναδισμός στον άνδρα

Ο Καθηγητής Ενδοκρινολογίας Αναπαραγωγής της Α’ Μαιευτικής-Γυναικολογικής Κλινικής, Τμήμα Ιατρικής, ΑΠΘ, κ. Γουλής Δημήτριος μας ανέλυσε το θέμα «Λειτουργικός υπογοναδισμός στον άνδρα».

Συνεδρία προετοιμασίας γονεϊκότητας με θέμα τον τοκετό

Συνεδρία προετοιμασίας γονεϊκότητας με θέμα τον τοκετό

Τα ζευγάρια έλαβαν γνώση και καθοδήγησή για τα σημεία έναρξης τοκετού και τον τρόπο αναγνώρισής αυτών, ενημερωθήκαν για τις στάσεις κ θέσεις τοκετού, τα στάδια τοκετού, καθώς και για τον σημαντικό ρόλο του πατέρα στον τοκετό. Πήρανε πληροφορίες για τρόπους αναλγησίας και φυσικών μεθόδων ανακούφισης πόνου.

What is the maximum dose of FSH administered in poor responders?

Στις 11 Οκτωβρίου στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης της ΜΙΥΑ / ΝΝΑ και του εκπαιδευτικού προγράμματος αναπτύχθηκε ενδελεχώς η διερεύνηση του κορυφαίου ερωτήματος «What is the maximum dose of FSH administrated in poor responders?» από τον Καθηγητή Α’ Μαιευτικής-Γυναικολογικής Κλινικής ΑΠΘ κ. Ευστράτιο Κολυμπιανάκη.