Λειτουργικός υπογοναδισμός στον άνδρα

Ο Καθηγητής Ενδοκρινολογίας Αναπαραγωγής της Α’ Μαιευτικής-Γυναικολογικής Κλινικής, Τμήμα Ιατρικής, ΑΠΘ, κ. Γουλής Δημήτριος μας ανέλυσε το θέμα «Λειτουργικός υπογοναδισμός στον άνδρα».