Διάλεξη με θέμα Ωοθηλακιογέννεση και Πρώιμη Ωοθηκική Ανεπάρκεια

Την Τρίτη 02 Οκτωβρίου 2018, στα πλαίσια του Εκπαιδευτικού Προγράμματος Σεπτεμβρίου 2018 – Ιουνίου 2019, πραγματοποιήθηκε διάλεξη με θέμα Ωοθηλακιογέννεση και Πρώιμη Ωοθηκική Ανεπάρκεια